Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje motornih vozila za štetu koju, korišćenjem motornog vozila, vlasnici učine trećim licima u slučaju uzrokovanja smrti, telesnog oštećenja, narušavanja zdravstvenog stanja, uništenja ili oštećenja stvari.

Sa polisom osiguranja od autoodgovornosti stičete pravo da se, u slučaju kada je do saobraćajne nesreće došlo Vašom krivicom, nadoknadi šteta trećem licu. Na taj način Vi,kao vlasnik motornog vozila, istovremeno štitite i svoj ekonomski položaj.

Pored obaveznog osiguranja, vlasnici motornih vozila imaju na raspolaganju mnogo šire i sveobuhvatnije dobrovoljno osiguranje vozila. Auto kasko osiguranje, u svim njegovim vidovima, predstavlja prilično komforno obezbeđenje od različitih rizika.

 

VIP usluga…

…koristite vaše dragoceno vreme za značajnije stvari!

Profesionalna podrška pre i posle tehničkog pregleda, su značajan deo našeg poslovanja i predstavlja vrhunsku uslugu za vašu celu flotu vozila. VIP usluga je za sve one, kojima izgubljeno vreme sprečava efikasnost u poslovanju i uz to nepotrebno pomera dnevne planove i termine.